top of page

GRUPPERÅDET

Grupperådet er gruppens ”bestyrelse”, og lige som i andre virksomheder har grupperådet forskellige pligter og ansvar.
Grupperådet er ansvarlig for gruppens økonomi, det programmæssige ansvar for gruppens arbejde, samt det juridiske ansvar over for myndigheder og korps.

 

Grupperådet består af grupperådsformand, Gruppelederen, Enhedslederne, 1-2 repræsentanter for spejdere, ikke ledere over 17 år og et antal forældrerepræsentanter, der vælges ved den årlige spejderfest, blandt forældrene til børn i gruppen under 17 år. Grupperådet kan suppleres med andre voksne, der har interesse for gruppens arbejde.

 

Blandt de valgte vælges der en kasserer og en formand.

 

Forældrerepræsentanterne er valgt for en 2-årig periode ved den årlige spejderfest.

Grupperådet er ansvarlig for den årlige spejderfest. Det er vigtigt, at der er en arbejdsfordeling, så lederne i videst mulig omfang kan koncentrere sig om arbejdet med børnene.

Grupperådet:

Kaj Byskov Vestergaard

mobil: 2482 5040

@: kajski1@gmail.com

Rikke Skovgaard Steffensen

mobil: 2090 3053

@: rs249@outlook.dk

Carsten Højmose

mobil: 2444 6821

@: carstenurh@hotmail.com

Kirsten Ørskov

mobil: 2144 1906

@: kio@moltrup.dk

bottom of page