top of page

FORMÅL

Som spejdere har vi ikke en partipolitisk holdning, men vi har en holdning til livet.
 

Vi er respektfulde overfor andre mennesker, og vi værner om naturen. En spejder er ærlig og ansvarlig, og har sin egen mening. Spejder er ikke noget man går til – det er noget man er.

 

KFUM-Spejderne er tilknyttet den danske folkekirke, og spejderarbejdets formål er: at lade børn og unge møde det kristne evangelium, og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé, at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

 

Ethvert spejdermøde afsluttes med at bede fadervor.
Ved lejre har vi andagt. Der er mulighed for at tage kirkemærke. 

bottom of page